Nhan Tri Dung Logo

Thông báo 

Thứ Sáu ngày 15 tháng 12 năm 2017
1. Đặc san Nhân Trí Dũng 2018.

ĐS Nhân Trí Dũng 2018 phân phối


2. Tham gia Facebook

CTSQ-VNCH FaceBook

2. Diễn đàn Tổng hội CTSQ-VNCH hải ngoại.

    A. Tham gia

        1. Send mail về Ban điều hành, webmaster@kbc4437.com
        2. Hay điền Contact-Us form Cần 5 chi tiết (1) Họ và tên (2) E-mail address (3) Số quân TSQ (4) Năm vào và ra trường (5) Bạn với CTSQ . . . . Khi có hồi âm "Click" "Joint this group". CTSQ-VNCH dien dan

     B. Từ bỏ nhóm.

         CTSQ-VNCH dien dan

     C. Đổi e-mail address. Thủ tục tương tự như tham gia diễn đàn Tổng hội CTSQ-VNCH hải ngoại.

        1. Send mail về Ban điều hành, webmaster@kbc4437.com kèm theo e-mail address mới.
        2. Hay điền Contact-Us form Khi có hồi âm "Click" "Joint this group"

Muốn biết thêm chi tiết Yahoo Groups Help