Nhan Tri Dung Logo

Welcome to Tổng hội Cựu Thiếu Sinh Quân VNCH  website ! ! !

Friday, November 3, 2017.

1. Sinh hoạt nhóm Facebook và diễn đàn CTSQ-VNCH.

2. Looking for these 7 Vietnamese Junior Military Cadets, in photos below, at the end of the Vietnam War in 1975. On board USS Blue Ridge (LCC-19) Task Force 76 (TF76) (Amphibious Force U.S. SEVENTH Fleet) Frequent Wind Operation, off the coast near Vung Tau on 29–30 April 1975.

Boys on board  USS Blue Ridge (LCC-19), Frequent Wind Operation

Details of these boys
Year of birth (Approx.) 1962.
Went to Vietnamese Junior Military School in Vung Tau, a city in Southern Vietnam, 108 km southeast of Saigon.
Please send us any info you may have. Thank You.
Email: webmaster@kbc4437.com, Send Email

3. Quỹ AET PhaoLoTrịnh Gia Mỹ (Canada). Giúp tang quyến của anh em CTSQ quê nhà vừa ra đi.
4. Tâm thư của Ban Xã hội nhiệm kỳ 2016-2018.
5. Giải thích của Ban Thông Tin Liên Lạc về việc phổ biến Biên bản Đại hội kỳ thứ 20 CTSQ-VNCH.
6. Biên bản Đại hội Cựu Thiếu Sinh Quân - VNCH kỳ thứ 20, San Jose, California, Hoa Kỳ ngày 3 - 5 tháng 9 năm 2016. Biên bản, cần password để vào xem. Liên lạc webmaster@kbc4437.com để có password.Thành thật cám ơn Ban tổ chức, đặc biệt CTSQ Hiệp và CTSQ Trác thư ký Đại hội. ĐH 20 CTSQ-VNCH
7. Tin tức cập nhật sinh hoạt gần xa của tập thể Cựu Thiếu Sinh Quân VNCH.
8. Tin Vui Tin Buồn
9. Tổng hội, Facebook Có khoảng 215 cựu TSQ trong và ngoài nước tham gia sinh hoạt, hơn 1000 hình ảnh, 50 video clips có nội dung về trường xưa, cán bộ, thầy và bạn cũ đã được chia sẻ. Một môi trường dễ dàng, nhanh chóng và thuận tiện để các cựu TSQ có cơ hội nhận diện, kết nối lại những người bạn thân bị thất lạc từ lâu. Tham gia Facebook.
10. Đặc san CTSQ-VNCH xuân Bính Thân 2016.

Photo of USS Blue Ridge Fall of Saigon: Operation Frequent Wind !Fall of Saigon: Operation Frequent Wind
Photo right: Refugees arrive via helicopter. USMC CH53 of HMH 463 on the Hancock 29 April 1975 unloading evacuees.
April 29th, 1975, marked the beginning of Operation Frequent Wind, the largest helicopter evacuation on record. Nearly 6,000 Vietnamese refugees escaped from Saigon as the North Vietnamese attacked the outskirts of the city. For nearly 30 hours, 81 American military helicopters flew refugees to aircraft carriers offshore. More than half of the refugees landed on the USS Midway, now stationed in San Diego. They arrived with only the belongings they could carry in their hands or fit in a pillowcase, in the middle of the ocean, with no known destination.
Photo of USS Blue Ridge Fall of Saigon: Operation Frequent Wind ! Photo of USS Blue Ridge Fall of Saigon: Operation Frequent Wind !
Photo (Above right) U.S. Marine helicopter crewmen carry Vietnamese civilians to safety aboard the USS Blue Ridge, after their evacuation helicopter crashed on the deck of the amphibious command ship. Photo: AP

Hình ảnh xưa và nay trên Facebook

CTSQ-VNCH on FaceBook

CTSQ-VNCH on FaceBook
CTSQ-VNCH on FaceBook

CTSQ-VNCH on FaceBook

CTSQ-VNCH on FaceBook