Nhan Tri Dung Logo

Đặc san xuân Đinh Dậu năm 2017

Chủ đề
 1. Chúc Tết TH, Ban BT.
 2. Năm gà nói chuyện gà - CTSQ Nguyễn văn Sơn.
 3. Cô Bé mùa Xuân - Ðiệp M Linh.
 4. Ngày Xuân nói chuyện tử vi - THg.
 5. Năm gà nói chuyện mất gà - CTSQ Nguyễn v Sơn.
 6. CHT trường TSQ-VT - CTSQ Nguyễn h Duyệt.
 7. Phỏng vấn CTSQ Nguyễn v Ưng - Ban BT.
 8. Thơ Xuân (3 trang).
Chuyên mục
 1. Ngày nhập trường - CTSQ Hoàng k Phụng.
 2. Dĩ vãng hai màu hoa - Từ Anh.
 3. Trường TSQ Mỹ Tho - CTSQ Phan Q Thương.
 4. Nhất nhật tại tù - Nguyễn v Pháp.
 5. Đóa tường vi - CTSQ Nguyễn v Sơn.
 6. TSQ một ngày - CTSQ Nguyễn đ Long.
 7. Một cổ xe trâu - CTSQ Ðỗ X Thảo.
 8. Nhớ anh Cẩn - CTSQ Vũ đ Long (thơ).
 9. Trường xưa bạn cũ - CTSQ Nguyễn th Bình (thơ).
Biên khảo
 1. Lịch sử Trường TSQ VT - Hồ Ð Hoa.
 2. Hai vị tướng CTSQ ra đi - PTAN.
 3. TSQ VNCH - CTSQ Đệ II Thiên Xứng.
 4. Huynh đệ chi binh - CTSQ LT.
Đặc San 017 Hồi ký Phóng sự
 1. Ðại hội 20 CTSQ - Ban BC.
 2. Phi vụ cuối - CTSQ Tô Ph Cường.
 3. Tiền sát viên Pháo binh Dù - CTSQ Trần A Tuấn.
 4. Quân đoàn IV những ngày cuối - CTSQ Nguyễn V Lành.
 5. Khóc tháng Tư đen - LT
 6. Đọc sách - CTSQ Đặng v Dũng.
 7. Sea Float - CTSQ Nguyễn h Duyệt.
 8. Hồi tưởng - Tokyo và Seoul, - CTSQ Nguyễn h Vịnh.
 9. Hồi ký Nguyễn v Đông.
Các mục khác
 1. Cuộc viễn - du ngược dòng - CTSQ Nguyễn v Sơn.
 2. Anh kính yêu - Phạm v Thái (thơ).
 3. Tan tác - Vũ thị Bích.
 4. Tiếng Việt quê tôi, Ta biết về đâu - Đời quanh ta (thơ).
 5. Mùa đông và nỗi nhớ, Giọt nước mắt Vọng cố nhân về (thơ).
 6. Mất mát Yêu thơ - Mỹ Phượng Áo Tím.
Sinh hoạt Atlanta, Dallas, Houston, Chúc Mừng.

Đặc san năm 2005, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016.