Nhan Tri Dung Logo

Đặc san năm 2005 

Chuyên Mục
 1. Khóc Thầy GS Phạm Văn Viết - CTSQ Chu Văn Hải.
 2. Những ngôi sao Nhân Trí Dũng.
 3. Ngày cuối 14/8/1975 của Đại Tá Hồ Ngọc Cẩn - Mary Nguyễn Đổ Thu Vi.
 4. Kỹ niệm với Anh Cẩn - CTSQ Trần Phụng Tư.
 5. Tâm tình của Anh Hai - AET Nguyễn Văn Là.
 6. Ba mươi năm một chặng đường - CTSQ Ngô Đắc Thụ.
 7. Thiếu Sinh Quân New Jersey - Huỳnh Ngọc Ái Nguyệt.
 8. Trường mẹ ngày nhập - CTSQ Hoàng Kim Phụng.
 9. Nguyễn Văn Đông Tiểu sử
Hồi ký
 1. By Chance - Bảo Phương.
 2. Khóc thương - AET Nguyễn Văn Pháp.
 3. Tranh mồi phi vụ - Hey 1756.
 4. Tam quan phi vụ - Hey 1756.
 5. Cựu TSQ họp mặt - Băng Đình.
 6. Quân Đoàn IV những ngày cuối - CTSQ Lương Văn Lành.
 7. Vùng IV Duyên hải những ngày cuối - CTSQ Nguyễn Hữu Duyệt.
Biên khảo
 1. Xuyên tạc trong chiến tranh VN - CTSQ Lý Tòng Bá.
 2. Trận đánh cuối cùng - CTSQ Trần Cảnh.
 3. Hoa ti gôn Chuyện và Thơ - AET Phong Lan.
 4. Tiếp tếxăng trên không - AET3398.
 5. Chuyện thật như tiếu lâm - CTSQ Nguyễn Văn Thương.
 6. Ván cờ tướng - CTSQ Trần Tuấn Ngọc.
 7. Con đường còn dài - Vũ Đình Hiên.
Thơ

Lời cha khuyên con - CTSQ Nguyễn Văn Pháp .

Sinh hoạt các Hội, Chi hội địa phương (10 trang)

Đặc san số phát hành năm 2017, năm 2016, năm 2015, năm 2014, năm 2012, năm 2011, năm 2010